Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

 

Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси