Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси