Състав на Общински съвет

 

Избрани съветници - местни избори мандат 2015 г. - 2019 г.


1 Зия Насъф Назиф ПП "ДПС"
2 Рушид Хюсмен Ехлиман ПП "ДПС"
3 Мустафа Осман Сюлейман ПП "ДПС"
4 Ерхан Фахредин Сюлейман ПП "ДПС"
5 Насуф Ибрямов Юсуфов ПП "ДПС"
6 Бейхан Фикри Мехмед ПП "ДПС"
7 Неджми Неджмидин Азис ПП "ДПС"
8 Сунай Ебазер Мехмед ПП "ДПС"
9 Хайредин Сабитов Сюлейманов ПП "ДПС"
10 Хюсню Закиров Хюсниев ПП "ДПС"
11 Бейзат Хабил Феим ПП "ДПС"
12 Фадли Руфад Расим ПП "ДПС"
13 Февзи Фейзула Вели ПП "ДПС"
14 Невин Неджиб Ахмед ПП "ДПС"
15 Айхан Самиев Зайдов ПП "ДПС"
16 Аляйдин Хасан Сали К "Реформаторски блок"
17 Шинаси Махмуд Ахмед К "Реформаторски блок"
18 Ибрям Ахмедов Юсеинов ПП "БСП"
19 Йозай Хюсеин Хюсни ПП "ГЕРБ"
20 Илхан Сали Лятиф ПП "ГЕРБ"
21 Мехмедали Саами Мехмедали ПП "ГЕРБ"