НОВИНИ

Нида Ахмедов Кмет на Община Каолиново- Визия за развитие: Създаване на условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности

Нида Ахмедов Кмет на Община Каолиново- Визия за развитие: Създаване на условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности (Формат -Power Point)

 

15.03.2017  г. - БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГРАД КАОЛИНОВО

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” IBAN: BG53STSA93000024228863

BIC:    STSABGSF ПРИ БАНКА „ДСК” ЕАД, КЛОН НОВИ ПАЗАР

08.03.2017г. - Решение за преценка на необходимостта от извършване на екологична  оценка на  "Стратегия за водено от общностите местно развитие"

Oбява за разпределение на пасища 2017/2018 година

10.01.2017 г. -О Б Я В А


ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: Тръбен кладенец ВН-22 „Каолиново”, град Каолиново, ЕКАТТЕ : 36079, в имот № 000092, общ. Каолиново, обл. Шумен.

На основание чл. 39, ал 2   и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни цели, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за санитарно-охранителна зона на обект: Тръбен кладенец ВН-22 „Каолиново”, град Каолиново, ЕКАТТЕ : 36079, в имот № 000092, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът за СОЗ може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа на адрес: град Каолиново, пл. Украйна №  5, ет.2, Общинска служба „Земеделие” – Каолиново, считано от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

Срокът за представяне на писмени становища и възражения по изготвения проект за СОЗ е до 16.00 часа на 10.02.2017 година в деловодството на община Каолиново.

10.01.2017 г.

град Каолиново

 

 

10.01.2017 г. - О Б Я В А

 

ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: TK-1 „Лятно” ПС, село Лятно, ЕКАТТЕ : 44865, в кв. 25 а, общ. Каолиново, обл. Шумен.

На основание чл. 39, ал 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за  проучване, проектиране утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни цели, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за санитарно-охранителна зона на обект: TK-1 „Лятно” ПС, село Лятно, ЕКАТТЕ : 44865, в кв. 25 а, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът за СОЗ може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа на адрес: град Каолиново, пл. Украйна №  5, ет.2, Общинска служба „Земеделие” – Каолиново, считано от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

Срокът за представяне на писмени становища и възражения по изготвения проект за СОЗ е до 16.00 часа на 10.02.2017 година в деловодството на община Каолиново.

10.01.2017 г.

град Каолиново

 

21.12.2016 г. - Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски” гостуваха в Община Каолиново

Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски” пяха песни и наричаха за здраве в сградата на Община Каолиново.

Децата, пременени в автентични и украсени според народните обичаи одежди, бяха приветствани от кмета на общината г-н Нида Ахмедов, заместник-кметовете г-н Тюрджан Ферад и г-н Билгин Мюмюнов и служители от общинска администрация.

Те пожелаха на малчуганите да получат много подаръци, да прекарат безгрижна зимна ваканция, да постигнат много успехи през новата година и все така  да почитат традициите.

 

20.12.2016 г. - Благотворителен коледен базар в подкрепа на пострадалите от община Хитрино

На 20.12.2016 г. се проведе благотворителен Коледен базар в СУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с най-различни кулинарни произведения в подкрепа на пострадалите в с.Хитрино. Начело с кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов, служители от общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, РУП гр.Каолиново,  уважиха инициативата, в която участваха учители, родители на ученици и общественици.

 

03.11.2016г. -  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на територията на община Каолиново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация – Каолиново, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство и реализация на проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие (СМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г.

Срещата ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10.00 часа в ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, при следния дневен ред:

1.Представяне на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Представяне на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

3.Представяне на условията за създаване на Местно партньорство „Венец – Каолиново“.

4.Обсъждане на приоритети за местно развитие на община Каолиново.

5.Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство

 

 

За контакти и допълнителна информация:

Община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4

e-mail: kaolinovo@abv.bg, тел. 0888 95 25 99

Румяна Тотева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“

 

13.10.2016 г. - Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016/2017 г. на територията на Община Каолиново

15.09.2016 г.  Община Каолиново организира Общински традиционен събор, съвместно с ДПС по случай празника “Ден на село Браничево”. Той ще се състои в събота на 17.09.2016 г. и ще бъде съпътстван с конни надбягвания и народни борби.

Очаква се за традиционния събор на селото да пристигне като официален гост председателят на Движението за права и свободи г-н Мустафа Карадайъ.

Гонките, които ще започнат в 10.30 часа са с дистанции 1200, 1800, 2200 и 3000 метра, а наградният фонд за най-добрите е в размер на 5 300 лева. За конните надбягвания организаторите обещават и допълнителни награди – телета от джамбазите в региона. Предвидени са и гладки надбягвания за участници от 10 до 70-годишна възраст.

След тържествения обяд в 14.00 часа ще започнат и народните борби, които ще се проведат в категории – за деца, момчета, кадети, както и за мъже. Осигуреният награден фонд е на стойност 1380 лева.

Файлове: Браничево

 

15.09.2016 г.- ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО Г-Н НИДА АХМЕДОВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми ученици, учители и родители,

Честит първи учебен ден!

Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Скъпи първокласници,

Днес е първият учебен ден! Изключителен ден, който ще помните завинаги! Ден, в който за първи път прекрачвате прага на училищния двор и с плахи стъпки пристъпвате в класната стая. С вяра и доверие подайте ръка на твоя учител и заедно поемете по един дълъг път, водещ към знанието и науката, към нови хоризонти, към задължения и отговорности. Подайте ръка на всяко другарче и станете приятели в училище и в живота.

С радост споделям днес твоето вълнение и трепет, че за първи път ще се докоснете до буквара и уверено ще поемете по пътя на мъдростта и знанието. Убеден съм, че с много упоритост и старание ще станете добри ученици и успехите ще бъдат най-добрата отплата за обичта и грижите на вашите родители.

 

На добър час в Първи клас!

Скъпи ученици,

На Вас, пожелавам неуморност и постоянство в науките. Не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото знанието е сила! То дарява способността на онези, които го притежават, да виждат неща невидими за очите.

Уважаеми учители,

Обръщам се към Вас, с целия респект, който изпитвам към учителската професия и благодаря, че Ви има! Обръщам се и като родител, поверяваме Ви отново децата си, за да ги напътствате и вдъхновявате.

Уважаеми родители,

Поощрявайте любопитството на Вашите деца, създавайте им усещането, че знанието е ценност. Опитвайте се да намирате свободни моменти, за да споделяте с тях удоволствието от наученото или радостта от преодоляването на трудна задача.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС!

135 първокласници ще прекрачат училищния праг тази година в община Каолиново.

За всички общината е подготвила подарък. Първолаците ще получат книжка „Приказки за първолака“ от издателство Славена с  пожелание от кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов.

 

08.09.2016 г. - Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжност Младши експерт "Образование, здравеопазване и култура"

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново е публикуван  на интернет страницата на общината, като в 14-дневен срок се приемат  предложения и становища на Гише № 1 в Информационния център на община Каолиново.

Дата на публикуване: 17.08.2016 г.

МОТИВИ към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 

02.08.2016 г. - Списък на допуснатите кандидати за длъжност Младши експерт "Образование, здравеопазване и култура"

18.07.2016 г.  ОБЯВА за длъжност Младши експерт „Образование, здравеопазване и култура“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.44, ал.1, т.3 от ЗМСМА и Заповед № РД-15-189/13.07.2016 г.

 

13.05.2016 г. - На добър час абитуриенти!
Днес на 13.05.2016 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СОУ "Г.С.Раковски" гр.Каолиново -  випуск 2012-2016. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, като им пожела "На добър час". В приветственото си слово към абитуриентите, кметът Ахмедов, говори за това, че както първият, така и последният учебен ден се посрещат със същия трепет и вълнение от учениците. И добави: “Днес, вие поемате по своя самостоятелен път и всичко е във ваши ръце. Важно е да поемете пътя на доброто, на истината, на съзиданието, на творчеството и непрекъснатата работа за усъвършенстване, защото само това може да ви доведе до успеха на вашите цели.” Той увери зрелостниците, че винаги ще е на тяхно разположение при решаването на въпроси свързани с тяхното бъдещо развитие. Накрая всеки абитуриент получи за спомен по едно цвете и подарък.

 

30.03.2016 г. ПРЕССЛУЖБА Областна администрация – Шумен - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 17.03.2016 г. кметът г-н Нида Ахмедов проведе работна среща с кметовете и техническите сътрудници на населените места в общината. Целта на работната среща бе да им се разяснят законовите изисквания, които трябва да спазват, извършвайки административните си задължения. Работната среща бе открита от кмета  на общината г-н Нида Ахмедов. Нотариус Калоян Янакиев рег. № 682, район на действие РС Нови пазар представи правата и задълженията на длъжностните лица в кметствата при извършване на нотариални заверки на документи.  На събирането присъстваха  още Тюрджан Ферад - зам.- кмет и г-жа Фатме Хасан – секретар на община Каолиново. Представителите на местната власт имаха възможност да коментират  най-често срещаните проблеми в работата си.

08.03.2016 г. -  Днес на международния ден на жената 8-ми март, г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново поздрави нежната половина на своята администрация със здраве, щастие и успехи, като им поднесе по една роза и подаръци. Празникът продължи с много  танци и настроение.


 

 

21.01.2016 г. -  СЪОБЩЕНИЕ

Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) набира медицински специалисти за осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите на услугата „личен асистент”.

Срок за кандидатстване

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават заявлениe в общината от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием ще  бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

Изисквания към кандидатите

Медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

За повече информация и въпроси се обръщайте към Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво.

ВАЖНО!!!

Процедурата за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“, както и образци на необходимите за кандидатстване документи може да намерите ТУК

Екип за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво 21.01.2016 година

 

21.01.2016 г. На 04.02.2016г. от 10.30 ч. в сградата на Община Каолиново /Ритуална зала/ ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията за одобряване на Предварителен проект на общия устройствен план на Община Каолиново. С предварителния проект на ОУП може да се запознаете тук.

21.01.2016 г.  На 21 януари  самодейци от Народно читалище „Просвета-1934“ град Каолиново посетиха Община Каолиново и пресъздадоха обичая за Бабинден пред г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново и неговия екип. Той е посветен на жените, помагали на младите булки и невести при раждане. С честването на празника показваме уважение към възрастните жени, които са „бабували" на родилките. За общината това е традиция и всяка година на този ден се провежда такъв ритуал. Отбелязването на деня на родилната помощ „Бабин ден” е залегнато в Общинския културен календар и ежегодно се заделят средства от общинския бюджет за неговото честване.

21.01.2016 г.  Обявява конкурс за избор на здравен медиатор (Заявление)

На 12.01.2016 година в община Каолиново започна раздаването на хранителни продуки в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020. Раздаването ще продължи до 29 януари и всички правоимащи, включени в списъците на Агенция за социално попомагане, ще получат 13,6 кг. хранителни продукти - 5 кг. брашно, 3 кг. леща, 3 кг. спагети, 1,6 кг. компот и 1 кг. конфитюр. Бенефициентите за община Каолиново са 1306 души

 

 

04.01.2016 г. - Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота своевременно се сключват договори със следващите от списъка на чакащите потребители.

Общо за периода от 22.05.2015 г. до 31.12.2015 г. услугата са ползвали 72 потребители.

Регулярно по проекта се извършват проверки по отношение на предоставянето на услугата и спазването на заложените дейности от личните асистенти. При извършените  проверки не са констатирани отклонения и нарушения при предоставянето на услугата, както и оплаквания от страна на ползвателите.

 

МИРНА И УСПЕШНА 2016 ГОДИНА

НЕКА ТЕЗИ СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ ПОЛОЖАТ НАЧАЛОТО НА ЕДНА ГОДИНА, В КОЯТО ЗДРАВЕТО, ЩАСТИЕТО И УСПЕХА СА ВАШИ ПОСТОЯННИ СПЪТНИЦИ, А РАДОСТТА ОТ ТЯХ – НЕОБОЗРИМА.

НЕКА 2016 ГОДИНА ДА БЪДЕ ХАРМОНИЧНА, МИРНА И ПРЕУСПЯВАЩА!

ДА ИМА СПОКОЙСТВИЕ В ДОМА, ЛЮБОВ В СЪРЦАТА И СИЛИ ЗА НОВИ УСПЕХИ!

 

ПОЗДРАВЯВАМ  ВИ С НАСТЪПВАЩИТЕ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

 

НИДА АХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО30.12.2015 г. - Изпращаме една успешна година!

В последния работен ден на 2015 година служителите на общинска администрация вдигнаха наздравица за успешната годинa.

Кмета на общината г-н Нида Ахмедов пожела на всички здраве, късмет и весели Новогодишни празници. снимки


23.12.2015 г. -Обществено обсъждане на Екологична оценка към Предварителен проект за Общ устройствен план на община Каолиново

Днес на 23.12.2015 г. от 10.00 ч в сградата на Общинска администрация Каолиново - заседателната зала се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка към Предварителен проект на Общия устройствен план на община Каолиново.

На общественото обсъждането присъстваха експерти от екипа на фирмата изпълнител по проекта „Инвестиционно проектиране“ ЕООД,  Представители на РИОСВ – Шумен, експерти от общинска администрация, кметовете на кметствата в общината и граждани и заинтересовани страни от общината.

Инж. Стефан Борисов - ръководител на екипа разработил Екологичната оценка към  ОУПОК запозна присъстващите със разработения доклад за екологична оценка. Той изтъкна, че доклада за ЕО е разработен съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда и е задължителна част от ОУП.

Господин Красимир Киров – биолог и ръководител на екипа ДОСВ запозна присъстващите с доклада за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона „Хърсовска река“ по директивата за местообитанието.

Направена бе характеристика на компонентите и факторите на околната среда,  като бе обърнато внимание, че в доклада за ЕО е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия при реализация на предвижданията на ОУП, както преките и непреките въздействия за човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, въздуха, климата и ландшафта и взаимодействието между тях.

Направени са консултации с всички компетентни органи, специализирани институции, организации, които могат да бъдат засегнати от предвижданията на ОУП. Направена е прогноза и оценка на очакваните значителни въздействия върху околната среда в т. ч. здравно – хигиенните й аспекти, както възможността тя да поеме допълнително натоварване при отчитане на съществуващото състояние на околната среда в района.

След представянето на екологичния доклад и доклада за оценка на съвместимостта на ОУПОК от страна на присъстващите имаше отправени няколко въпроса към представителите на  проектантите разработващи ОУП, които получиха компетентни отговори  и общественото обсъждане  беше закрито.


На 21.12.2015 година в 14:00 часа в СКЦ гр.Нови Пазар- филиал Каолиново по инициатива на ЦОП гр. Нови Пазар, Общинска администрация гр. Каолиново и ДСП гр. Каолиново се организира коледно тържество за децата настанени в професионални приемни семейства на територията на Община  Никола Козлево и Община Каолиново. За децата бяха осигурени подаръци от кмета на Община Каолиново г-н Нида Ахмедов и лакомства от кмета на Община Никола Козлево г-н Ешреф Вели Реджеб.


21.12.2015 г. -  Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с ръководители г-жа Даниела Иванова и г-жа Ширин Мюзекярова поздравиха г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново и неговия екип.

С празнично настроение децата изпълниха коледарски песни и пожелаха здраве, късмет и берекет през следващата година.

Кметът на общината благодари за създаденото коледно настроение и пожела на всички здраве и весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Както повелява традицията, той зарадва малките гости с коледни подаръци.

Да е спорна и успешна Новата 2016 година!

 

04.12.2015 г. - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

17.11.2015 г. - Покана - Форум за изграждане на местно партньорство за развитие, чрез прилагането на дейности по подхода „Воденото от общностите местно развитие“

11.08.2015 г. - Протокол на комисия за проверка за спазване на изискванията по чл.92 и чл. 99а от ЗГР

22.06.2015 г. - ОБЯВА- Инвестиционно намерение за преоборудване и експлоатация на птицеверфма с капацитет 38 405 места птици бройлери.

На 12.06.2015 г. пред читалище „Просвета-1934“ гр.Каолиново се проведе общинския кръг на националния конкурс за любителско творчество „Букет- 2015“

Официално откриване на  Филиал на Семейно-консултативен център

 

Днес, 28.04.2015 год., в гр.Каолиново, общ.Каолиново, официално бе открит Филиал на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар.

Семейно-консултативен център гр.Нови пазар стартира в област Шумен в рамките на проект „Семейство за всяко дете ” на УНИЦЕФ през 2011 год.

Семейно-консултативният център е междусекторна услуга, която обединява комплекс от социални, здравни, образователни услуги, мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск, с голям мобилен компонент за обхващане на най-уязвимите общности и групи, живеещи в обособени квартали или в изолирани населени места в общината и областта.

Специфични, ключови особености на услугата СКЦ, са:

-         мобилност на услугите, които трябва да достигнат на място при децата и семействата от рисковите общности;

-         предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, излизащи извън обхвата на социалните услуги;

-         гъвкавост и адаптивност към специфичните потребности на рисковите групи;

-         широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата и за промяна на нагласите в рисковите общности;

-         Социалните сътрудници от екипа владеят езиците на общността, в която СКЦ работи.Там, където езиковата бариера е налице, те са моста между екипа и хората, имащи нужда от подкрепа.

-         подкрепата за децата и родителите им изисква работа с цялото семейство и в контекста на общностната среда;

-         партньорство и сътрудничество с ОЗД, с другите съществуващи социални услуги, както и с всички заинтересовани страни от свързаните сектори – образование, здравеопазване, заетост и пр. при предоставянето на услугите;

-         проактивен подход в подкрепата за индивидуалните потребители – деца и семейства, която се осъществява от СКЦ без направления от ОЗД.

-         Посещения на място, обход на рискови квартали, редовни срещи с общността. Екипът не стои зад бюро, за да чака потребителя да дойде на място, а отива при рисковите общности,  за да разбере проблемите на място и да предложи подкрепа.

 

СКЦ работи на територията на 4 общини-Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.

Между Община Нови пазар и Община Каолиново, през изминалата 2014 год., бе сключено Споразумение за съвместна работа, за създаването на “Филиал” на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар,

с изнесени работни места-длъжности социален работник и социален сътрудник.

На добър час пожелаха г-н Нида Ахмедов-Кмет на Община Каолиново, г-н Румен Панайотов-Кмет на Община Нови пазар, Милена Харизанова- Програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България, Майя Грозданова-Консултант на УНИЦЕФ „Закрила на детето“.

Уважиха откриването Кмета на Община Венец-Нехрибан Ахмедова, Председател на Общински съвет гр.Нови пазар-Николай Николов, Председател на Общински съвет Каолиново Зия Насъф, Айсел Руфад-Зам.-кмет„ТСУ и ПЕЗ” Община Нови пазар и Даринка Атанасова-Зам.-кмет „Финанси и административно обслужване” Община Нови пазар, Зам.кмет община Каолиново-Тюрджан Ферад, Зам.-кмет Община Каолиново Билгин Мюмюнов, Зам.-кмет на Община Венец-Фатме Сали, представители на Община Нови пазар, Община Каолиново, Община Венец, представители на РДСП гр.Шумен, регионални координатори към АСП за гр.Шумен, ДСП гр.Нови пазар и гр.Каолиново, ОЗД, Директори на БПТ Нови пазар и Каолиново, ЦОП Нови пазар, ФЗПМ, Сдружение „Дете и пространство”, БАСП, Фондация за децата в риск по света, колеги, приятели, съмишленици.

Филиалът разполага с две зали-едната с многофункционална насоченост-за провеждане на обучения, работни срещи, за провеждане на групови  дейности с деца и с родители.В нея е разположена и „Библиотека на играчките”-по проект на WWO-Фондация за децата в риск по света.Във втората офис-стая социалния работник и сътрудник ще осъществяват различни дейности по документооборота, консултиране, подкрепа, техническа помощ и пр.

Благодарим на всички, които станаха част от нашия празник!

Успех!На добър час!

 

 

23.03.2015 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2014/2015 г. за землищата на  с. Сини вир и с.Лиси връх съгласно приложения списък с.Сини вир и Списък  с.Лиси връх.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

11.03.2015 г. - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен 2015 година

24.09.2014 г. -Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен

 

22.10.2013 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2013/2014 г. за землище с. Сини вир, съгласно приложения списък.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

 

Заповед № РД 27-191/18/09/2013 година за одобрено споразумение за ползване на масиви земедеслка земя  за стопанската 2013-2014 година за землището на с.Синив вир, община Каолиново

График на ОСЗ гр.Каолиново за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

с .Сини вир

I заседание на 19.08.2013 година от 11:00 часа

II заседание на 26.08.2013 година от 11:00 часа

Заседанията ще се проведат в Ощинска служба по земеделие град Каолиново

 

Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта

17.12.2012 г - СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.11.2012 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2012/2013 г. за землище с. Сини вир, съгласно приложения списък.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

 

Заповед № РД 27-272/01.10.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" Шумен за одобрено споразумение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Сини вир, община Каолиново

23.08.2012 г. - График за провеждане на споразумение по чл.37в. от ЗСПЗЗ за Община Каолиново

04.03.2012 г. - Списък на допуснатите до конкурс кандидати - длъжност "Младши юрисконсулт"

Обява за свободно работно място - младши юрисконсулт

07.03.2012 г. - Дискусия на тема "Местната власт-среща бизнеса"

20.02.2012 г. - Съобщение за удължаване на срока на действие на проект "Подкрепа за достоен живот"

20.01.2012 г. - Покана за публично обсъждане на бюджета на община Каолиново за 2012 г.

Заповед за комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Каолиново

От 15.07.2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –фаза 1” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания – Консорциум „НАТУРА  България”

Заповед № РД 27-302/31.08.2011 г. на директора на ОД "Земеделие" Шумен за одобрен проект за служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2011/2012 г. за землището на село Сини вир, община Каолиново


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен