Образование

Учебни заведения

Образователната инфраструктура на община Каолиново носи всички характеристики на преходния период в реформата на средното образование в България. На територията на общината функционира 6 училища, от които едно СОУ и 5 ОУ.

Детски градини

Обучението на подрастващите се провежда в 16 целодневни детски градини, където са обхванати 457 деца. Обучението на децата е в ръцете на отлични педагози и много добра материална база.

Ресурси

Население

Инфраструктура

Стопанство

Бизнес

Туризъм

Екология

Инвестиции

Образование

Здраве

Култура

Спорт

Основни училища

* "Йордан Йовков" – с. Браничево

* "Георги Раковски" – с. Климент

* "Н.Й.Вапцаров" – с. Лятно

* "Хр.Смирненски" – с. Пристое

* "Панайот Волов" – с. Тодор Икономово

 

Средни училища

* "Г.С.Раковски" – гр. Каолиново