С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен ...

Проект “Извънкласните дейности – интересни и полезни“

Общински турнир по футбол Общинско състезание по БДП Общински волейболен турнир П О К А Н А Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по случай приключване на дейностите по ...

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 137 по Протокол № 11/30.08.2016 година на ОбС ...