Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2017 година

След публикуване на резултатите от проучването на ПДИ, за оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт се оказа, че Община Каолиново ...

Проведе се обучение на техническите служители за работа с ПП “Матеус“

На 31.05.2017 г. по инициатива на кмета на общината г-н Нида Ахмедов се проведе обучение на техническите служители за работа с ПП “Матеус“. По кметствата във всички населени места е инсталиран ПП „Матеус“ за проверка на данъчни задължения. Идеята е гражданите да не идват до общината, а в самото населено място да си направят справка за данъчните задължения. Модератор на обучението бе г-жа Фатме Хасан – Секретар на община Каолиново. Самото практическо обучение се извърши от г-жа Айсел Осман – началник отдел „Местни данъци, приходи и такси“. На обучението присъства и г-жа Назике Хюсмен – Директор на дирекция „Бюджет и финанси“. Техническото изпълнение на обучението се организира от г-н Еркан Идрис – Системен администратор ...

В с. Пристое ще се проведе възпоменателен митинг – събор

На 21.05.2017 г. /неделя/  в с. Пристое, община Каолиново ще се проведе възпоменателен митинг - събор в памет на жертвите на Възродителния процес и майските събития от 1989 г. С ...

На добър час абитуриенти!

Днес на 15.05.2017 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СОУ "Г.С.Раковски" гр.Каолиново -  випуск 2013-2017. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида Ахмедов – кмет на ...

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГРАД КАОЛИНОВО

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГРАД КАОЛИНОВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” IBAN: BG53STSA93000024228863 BIC:    STSABGSF ПРИ БАНКА „ДСК” ЕАД, КЛОН НОВИ ПАЗАР ...

О Б Я В А

ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: TK-1 „Лятно” ПС, село Лятно, ЕКАТТЕ : 44865, в кв. 25 а, общ. Каолиново, обл. Шумен. На основание чл. 39, ал 2 ...

О Б Я В А

ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: Тръбен кладенец ВН-22 „Каолиново”, град Каолиново, ЕКАТТЕ : 36079, в имот № 000092, общ. Каолиново, обл. Шумен. На основание чл. 39, ал ...