Днес на международния ден на жената 8-ми март

Днес на международния ден на жената 8-ми март, г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново поздрави нежната половина на своята администрация със здраве, щастие и успехи, като им поднесе ...
Прочетете още...

Ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията

На 04.02.2016г. от 10.30 ч. в сградата на Община Каолиново /Ритуална зала/ ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията за одобряване на Предварителен проект на ...
Прочетете още...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно ...
Прочетете още...

Самодейци от Народно читалище „Просвета-1934“

На 21 януари  самодейци от Народно читалище „Просвета-1934“ град Каолиново посетиха Община Каолиново и пресъздадоха обичая за Бабинден пред г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново и неговия екип ...
Прочетете още...

Община Каолиново започна раздаването на хранителни продуки

На 12.01.2016 година в община Каолиново започна раздаването на хранителни продуки в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ...
Прочетете още...

МИРНА И УСПЕШНА 2016 ГОДИНА

МИРНА И УСПЕШНА 2016 ГОДИНА НЕКА ТЕЗИ СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ ПОЛОЖАТ НАЧАЛОТО НА ЕДНА ГОДИНА, В КОЯТО ЗДРАВЕТО, ЩАСТИЕТО И УСПЕХА СА ВАШИ ПОСТОЯННИ СПЪТНИЦИ, А РАДОСТТА ОТ ТЯХ – НЕОБОЗРИМА ...
Прочетете още...

Изпращаме една успешна година!

В последния работен ден на 2015 година служителите на общинска администрация вдигнаха наздравица за успешната годинa. Кмета на общината г-н Нида Ахмедов пожела на всички здраве, късмет и весели Новогодишни ...
Прочетете още...

Обществено обсъждане на Екологична оценка

Обществено обсъждане на Екологична оценка към Предварителен проект за Общ устройствен план на община Каолиново Днес на 23.12.2015 г. от 10.00 ч в сградата на Общинска администрация Каолиново - заседателната зала се проведе обществено обсъждане на ...
Прочетете още...

Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“

Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с ръководители г-жа Даниела Иванова и г-жа Ширин Мюзекярова поздравиха г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново ...
Прочетете още...