Програми в община Каолиново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТПАДЪЦИТЕ 2015г.-2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТПАДЪЦИТЕ 2015г.-2020г. Община Каолиново съобщава на всички заинтересувани лица и организации, че на интернет страницата на ...

Програма РОМАКТ

На 19-ти ноември 2017 г., в заседателна зала на община Каолиново се проведе обучение по изграждане на капацитет с членовете на Местна Активна Група /МАГ/ – Каолиново. В рамките на ...

Програма за капиталовите разходи

Страницата е в процес на обработка ...