Планове, Проекти, Стратегии

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в община Каолиново, като тя се реализира ...

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Каолиново”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01, ...

Патронажна грижа + в община Каолиново

Стартира Проект: № BG05M9OP001 - 6.002 – 0177 – C01 „Патронажна грижа + в Община Каолиново“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ...

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА КАОЛИНОВО С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ Нова социална услуга се създава в Община Каолиново от  01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи ...

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Програмата за топъл обяд в община Каолиново се удължава до 30 септември 2022 година До 30 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Каолиново. Проектът ...

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ...

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

_______________________________________________________  03.07.2020 г. Насоки на ЕС поради пандемията от COVID 19 ________________________________________________________ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” -------------------------------------------- ----------------------------------------- В Община Каолиново стартира „Патронажна грижа за възрастни хора и ...