О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/14.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-43/14.06.2024 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-43/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 8/30.05.2024 г. и Заповед № РД-15-202/13.06.2024 година на Кмета на Община Каолиново. 

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 8/30.05.2024 г. и Заповед № ...

Под патронажа на кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов беше организиран празник по-случай „1-ви юни Деня на детето“.

Под патронажа на кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов беше организиран празник по-случай „1-ви юни Деня на детето“. Децата бяха специалните гости на празника. Техният детски празник се превърна ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-41/31.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-41/31.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-40/29.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-40/29.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, ...

Възпоменателен митинг по случай 35 години от майските събития. Отдаване на почит към жертвите на „Възродителния процес“.

Възпоменателен митинг по случай 35 години от майските събития. Отдаване на почит към жертвите на "Възродителния процес" ...

Община Каолиново с два одобрени проекта по Националната кампания „Чиста околна среда 2024г.”

Община Каолиново с два одобрени проекта по Националната кампания „Чиста околна среда 2024г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам.” Два проекта ще ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-39/27.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-39/27.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...