Изпращаме една успешна година!

В последния работен ден на 2015 година служителите на общинска администрация вдигнаха наздравица за успешната годинa. Кмета на общината г-н Нида Ахмедов пожела на всички здраве, късмет и весели Новогодишни ...

Обществено обсъждане на Екологична оценка

Обществено обсъждане на Екологична оценка към Предварителен проект за Общ устройствен план на община Каолиново Днес на 23.12.2015 г. от 10.00 ч в сградата на Общинска администрация Каолиново - заседателната зала се проведе обществено обсъждане на ...

Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“

Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с ръководители г-жа Даниела Иванова и г-жа Ширин Мюзекярова поздравиха г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново ...

СКЦ гр.Нови Пазар- филиал Каолиново

На 21.12.2015 година в 14:00 часа в СКЦ гр.Нови Пазар- филиал Каолиново по инициатива на ЦОП гр. Нови Пазар, Общинска администрация гр. Каолиново и ДСП гр. Каолиново се организира коледно тържество ...

Бе открит Филиал на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар.

Днес, 28.04.2015 год., в гр.Каолиново, общ.Каолиново, официално бе открит Филиал на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар. Семейно-консултативен център гр.Нови пазар стартира в област Шумен в рамките на проект „Семейство за всяко ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен ...