УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини ...

На добър час абитуриенти!

На добър час абитуриенти! Днес на 13.05.2016 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СОУ "Г.С.Раковски" гр.Каолиново -  випуск 2012-2016. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида ...

г-н Нида Ахмедов проведе работна среща с кметовете и техническите сътрудници

На 17.03.2016 г. кметът г-н Нида Ахмедов проведе работна среща с кметовете и техническите сътрудници на населените места в общината. Целта на работната среща бе да им се разяснят законовите изисквания, ...

Днес на международния ден на жената 8-ми март

Днес на международния ден на жената 8-ми март, г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново поздрави нежната половина на своята администрация със здраве, щастие и успехи, като им поднесе ...

Ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията

На 04.02.2016г. от 10.30 ч. в сградата на Община Каолиново /Ритуална зала/ ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията за одобряване на Предварителен проект на ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно ...