Планове, Проекти, Стратегии

Механизъм за лична помощ

Информация по механизъм лична помощ ОТНОСНО: определяне размера на часовата ставка за положен труд на асистентите     по Закона за личната помощ от 01.01.2023 г. В Държавен вестник, бр. 1 от ...