О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-38/27.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-38/27.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-37/17.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-37/17.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-36/13.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-36/13.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...

Днес на 13.05.2024 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СУ „Георги Стойков Раковски“ гр. Каолиново – випуск 2012-2024

Днес на 13.05.2024 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СУ „Георги Стойков Раковски“ гр. Каолиново – випуск 2012-2024. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида Ахмедов ...

Кметът на Община Каолиново Нида Ахмедов поздравява всички християни жители и гости на община Каолиново по случай празника Възкресение Христово!

Кметът на Община Каолиново Нида Ахмедов поздравява всички християни жители и гости на община Каолиново по случай празника Възкресение Христово! Нека Великденските празници да Ви донесат много здраве, благодат и ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-35/02.05.2024 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-35/02.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, ...

ПРОЕКТ НА  СТОЙНОСТ 419 566 ЛВ. ЛВ. СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

ПРОЕКТ НА  СТОЙНОСТ 419 566 ЛВ. ЛВ. СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ По проект „Красива България“  е одобрено проектно предложение на община Каолиново „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност ...

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 16.05.2024 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 53 по Протокол № 6/26.03.2024 г. на ОбС - ...