О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че ...
Прочетете още...
О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е ...
Прочетете още...
Започна демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) по населени места в община Каолиново.

Започна демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) по населени места в община Каолиново.

Започна демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) по населени места в община Каолиново ...
Прочетете още...
Обучение на СИК за работа с СУЕМГ

Обучение на СИК за работа с СУЕМГ

Обучение на СИК за работа с СУЕМГ На 06.11.2021 (събота) на линковете по-долу лектори от "Сиела Норма" АД ще проведат дистанционно обучение за работа със Специализирани устройства за електронно машинно ...
Прочетете още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На 09.11.2021 г. /вторник/ след приключване на демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ)...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 09.11.2021 г. /вторник/ след приключване на демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ)…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 09.11.2021 г. /вторник/ след приключване на демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) по населени места в община ...
Прочетете още...
График на демонстрация за пробно гласуване с машини за предстоящите  Избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

График на демонстрация за пробно гласуване с машини за предстоящите  Избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

График на демонстрация за пробно гласуване с машини за предстоящите  Избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021 г. На 08.11.2021 г. и ...
Прочетете още...
О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-42/26.10.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-42/26.10.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-42/26.10.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че ...
Прочетете още...
О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 186 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново. 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 186 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново. 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 186 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС-Каолиново и ...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент ...
Прочетете още...
Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish