Планове, Проекти, Стратегии

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

04.01.2016 г. - Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота ...

ПРОЕКТ – Нови възможности за грижа

04.01.2016 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота своевременно се сключват договори със следващите от списъка на ...