Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \"ИКТ в училище\"”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , гр.Каолиново, ул.”Христо Ботев” №4

Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \“ИКТ в училище\“”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , гр.Каолиново, ул.”Христо Ботев” №4

Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \"ИКТ в училище\"”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , ...
Прочетете още...
Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish