Със символичната първа копка, направена от  кмета на община Каолиново Нида Ахмедов и представителя на изпълнителя на СМР и ръководител на строителните дейности Наско Богданов, започна осъществяването на най-мащабния за 2020 г. проект в общината – „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“. Финансираното се осигурява по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Стойността на проекта е 2 231 585 лв., от които 148 095,00 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на община Каолиново.

Основната цел проекта, включващ рехабилитация на водопроводната мрежа в град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент е подобряване на състоянието и експлоатационните качества на водопровода, намаляване на загубите на питейна вода, тъй като те са изключително големи на територията на Общината.

Дължината на водопреносна мрежа, на която ще се подменят водопроводните тръби е 6 700 м., като ще бъдат възстановени и приблизително 20 000 кв. м. асфалтова настилка. Ще бъдат подмени и всички сградни отклонения по продължение на ремонтираните участъци.

С изпълнителя на строителните дейности „Кристална вода“ АД община Каолиново е подписала 5 договора, съответно за всяко населено. Ремонтните дейности трябва да завършат в рамките на осем месеца.

С реконструкцията на водопроводите, макар и частично ще се реши един сериозен проблем в петте населени места – честите аварии по амортизираната водопроводна мрежа.

Господин Ахмедов поясни, че по време на изпълнението на проекта ще има затруднения при придвижването по улиците, засегнати от ремонтите, възможни са и проблеми с водоснабдяването. Той призова населението за търпение, защото всичко това ще се случва, за да няма проблеми в бъдеще.

Церемонията приключи с пожелания за здраве и успех при реализацията на проекта.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново