УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ДО 31.12.2020 Г.

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане продължава да финансира програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново“ на 170 потребители.  

Срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ е удължен със Заповед № РД-06-38/21.10.2020 г на Министъра на труда и социалната политика  г-жа Деница Сачева. Поради продължаваща епидемична обстановка в страната и за да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението АСП отпуска допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г.

Каолиново ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от Община Каолиново, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целевата групи, попадащи в обхвата на проекта си:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Нуждаещите се могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост. Покупките се извършват с техни лични средства.

Програмата се реализира на територията на община Каолиново от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. – 167 работни дни, обхваща следните населени места: с.Загориче, с.Браничево, с.Средковец, с.Гусла, с.Пристое, с.Климент, с.Тъкач, с.Наум, с.Сини вир, с.Лятно, с.Долина, с.Дойранци, с.Т.Икономово, кв.Кус, кв.Боймир и гр.Каолиново.

На телефон 05361/22-10, вътр. 127 желаещите да ползват безплатен топъл обяд ще могат да получат информация дали отговарят на целевите групи, необходимите документи и начина им за подаване.

Общинска администрация – Каолиново

______________________________________________________________________

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ДО 31.10.2020 Г.

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане продължава да финансира програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново“ на 170 потребители.

За целта е подписано Допълнително Споразумение № № 3/ 02.09.2020 г.  към договор № ФС01-0527/29.04.2020 г. подписан между община Каолиново и Агенция за социално подпомагане. Срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ е удължен със Заповед № РД-06-25/20.08.2020 г. на заместник-министъра на труда и социалната политика. Поради продължаваща епидемична обстановка в страната и за да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението АСП отпуска допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

Каолиново ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от Община Каолиново, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целевата групи, попадащи в обхвата на проекта си:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Нуждаещите се могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост. Покупките се извършват с техни лични средства.

Програмата се реализира на територията на община Каолиново от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г. – 126 работни дни, обхваща следните населени места: с.Загориче, с.Браничево, с.Средковец, с.Гусла, с.Пристое, с.Климент, с.Тъкач, с.Наум, с.Сини вир, с.Лятно, с.Долина, с.Дойранци, с.Т.Икономово, кв.Кус, кв.Боймир и гр.Каолиново.

На телефон 05361/22-10, вътр. 127 желаещите да ползват безплатен топъл обяд ще могат да получат информация дали отговарят на целевите групи, необходимите документи и начина им за подаване.

Общинска администрация – Каолинов

_____________________________________________________________________

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ДО 31.08.2020 Г.

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане продължава да финансира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново”   на 170 потребители. За целта е подписано Допълнително споразумение № 2/29.07.2020 г. към договор № ФС01-0527/29.04.2020 г. между община Каолиново и Агенция за социално подпомагане. Срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“  е удължен със  Заповед № РД-06-21 от 23.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика. Поради продължаващата епидемична обстановка в страната и за да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението АСП отпуска допълнителен финансов ресурс в размер на 41 412.00 лв./ четирдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет лева и нула стотинки/ за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд от 01.05.2020 г. до 31.08.2020 г.

Община Каолиново ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от Община Каолиново, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са:
• Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в  което са поставени под задължителна карантина;
• Уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
• Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.

Нуждаещите се могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост. Покупките се извършват с техни лични средства.

Програмата се реализира на територията на община Каолиново от 01.05.2020 г. до 31.08.2020 г. – 84 работни дни, обхваща следните населени места с.Загориче, с.Браничево, с.Средковец, с.Гусла, с.Пристое, с.Климент, с.Тъкач, с.Наум, с.Сини вир, с.Лятно, с.Долина, с.Дойранци, с.Т.Икономово, кв.Кус, кв.Боймир и гр.Каолиново.

На телефон 05361/22-10, вътр. 127 желаещите да ползват безплатен топъл обяд ще могат да получат информация дали отговарят на целевите групи, необходимите документи и начина им за подаване.

Общинска администрация – Каолиново


Днес 29.04.2020 г. се проведе информационна кампания за стартиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново” ” финансиран по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез  Агенция за социално подпомагане за предприемане на мерки за борба срещу разпространение на COVID-19.

Община Каолиново ще предоставя топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация в 16 населени места в общината. В рамките на 33 работни дни ще се осигури балансирано и здравословно хранене на общо 170 потребители.  Лицата, включени като потребители на услугата  ще получават приготвения и доставен топъл обяд у дома си. Услугата се предвижда да стартира от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Готовата храна ще се доставя от доставчик, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.

Основни дейности:

  • Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
  • Закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор.

Максимално допустимия брой потребители е от 170 души.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново


ЦЕЛЕВАПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане ще финансира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново”   до 170 потребители. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители. Определен е обхватът на целевата група потребители, а именно:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.

В тази връзка, желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 05361/2210, вътр.127, на GSM 0892482812 или в съответните кметства в населените места в срок до 24 април 2020 г.

Община Каолиново ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребители.      Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.

 

Общинска администрация – Каолиново