Писмо относно: Предприети мерки на територията на община Каолиново позволяващи на избирателите с увреждане на опорно двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г.

Заповед № И-01/-30 гр.Каолиново от 02.07.2021 г. ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за Народни представители на 11.07.2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за Народни представители в община Каолиново на 11.07.2021 г.

Приложение №1 – Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК;

Приложение №2 – Решение № 5 от 25.05.2021 г. на РИК;

Приложение №3 – Решение № 8 от 27.05.2021 г. на РИК;

Приложение №4 – Предложение за състава на СИК и резервни членове на СИК;

_______________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № И-01/-21 гр.Каолиново от 21.05.2021 г. ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед № И-01/-20 гр.Каолиново от 19.05.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.(чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)