ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 17.01.2023 г. /вторник/ от 13,30 часа в ритуалната зала на Община Каолиново ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново във връзка с инвестиционно предложение: „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия “ВЕП Каолиново”

Проекта за изменение на Общ устройствен план на община Каолиново може да видите ТУК

Дата 14.12.2022 г.