ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 21.02.2023 г. /вторник/ от 10,00 часа в ритуалната зала на Община Каолиново ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново във връзка с инвестиционно предложение: „Изграждане на ветроенергиен парк „Лудогорие“ в землищата на с. Климент, с. Гусла, с. Пристое и с. Браничево, Община Каолиново

Предложения и становища се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на e-mail: [email protected] или в деловодството на община Каолиново на адрес: град Каолиново 9960, площад „Украйна“ № 4

Проекта за изменение на Общ устройствен план на община Каолиново може да видите ТУК