Комплексно разрешително на „АГРО ФРЕШ-А” ЕООД, гр. Шумен,  площадка с. Сини вир, община Каолиново, № 608-Н1/2023 г.

Дата 04.07.2023 г.