Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията

„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ Дата на качване на файл: 15.08.2019

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“ Дата на качване на файл: 02.08.2019

„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново” Дата на качване на файл: 26.07.2019

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“ Дата на качване на файл: 26.07.2019

„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ Дата на качване на файл: 22.07.2019

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект  „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ Дата на качване на файл: 22.07.2019