Обществени поръчки (Профил на купувача) – средищни училища

Обществена поръчка с предмет – Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Климент, община Каолиново, по обособени позици

Обществена поръчка с предмет - Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Климент, община Каолиново, по обособени позици Позиция №1 – Доставка ...

Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \“ИКТ в училище\“”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , гр.Каолиново, ул.”Христо Ботев” №4

Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \"ИКТ в училище\"”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , ...