О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/24.11.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-49/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-48/24.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-48/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...
Прочетете още...

Уведомление за инвестиционно предложение от  „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД

Уведомление за инвестиционно предложение от  „ЕУРА ЕНЕРДЖИ" АД  Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия „ВЕП Каолиново", в землищата на с. Лятно и гр. Каолиново, общ. Каолиново ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-47/21.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-47/21.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...
Прочетете още...

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 304 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС-Каолиново и ...
Прочетете още...

О Б Я В А-търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 305 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС – ...
Прочетете още...

О Б Я В А-търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022година на ОбС – Каолиново ...
Прочетете още...
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish