О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда, Ви съобщаваме, че е постъпило информация ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-46/14.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-45/14.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-45/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/14.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-43/14.06.2024 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-43/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ...

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 8/30.05.2024 г. и Заповед № РД-15-202/13.06.2024 година на Кмета на Община Каолиново. 

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 8/30.05.2024 г. и Заповед № ...

Под патронажа на кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов беше организиран празник по-случай „1-ви юни Деня на детето“.

Под патронажа на кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов беше организиран празник по-случай „1-ви юни Деня на детето“. Децата бяха специалните гости на празника. Техният детски празник се превърна ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-41/31.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-41/31.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-40/29.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-40/29.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, ...