Честит 8-ми декември !

Честит 8-ми декември ! Скъпи студенти, Приемете моите най-искрени поздравления по случай Студентския празник – 8-ми декември! От сърце Ви желая нестихваща жажда за познание, целеустременост и гордост от ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за ...

З А П О В Е Д № РД-09- град Каолиново, 04.12.2023 год. 

З А П О В Е Д № РД-09- град Каолиново, 04.12.2023 год.             Относно: Допускане за изработване на проект на Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на  плана ...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 73/06.10.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 79/04.12.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за ...