Община Каолиново обявява търгове на 15.06.2023 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 385 по Протокол № 44/27.04.2023 г. на ОбС-Каолиново и ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/25.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-31/25.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-30/25.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-30/25.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, ...
Прочетете още...

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ‘АГРО ФРЕШ“ ЕООД, град Шумен, площадка с. Сини вир за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери’

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на  'АГРО ФРЕШ" ЕООД, град Шумен, площадка с. Сини вир за експлоатация на "Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери' Изтеглете: ...
Прочетете още...

Община Каолиново и средно училище „Г. С. Раковски“ в града изпратиха абитуриентите от Випуск`2023 г. За пореден път хубавата церемония по успешното завършване на средното образование на учениците се проведе в ритуалната зала на общината.

Община Каолиново и средно училище "Г. С. Раковски" в града изпратиха абитуриентите от Випуск`2023 г. За пореден път хубавата церемония по успешното завършване на средното образование на учениците се проведе ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-29/15.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-29/15.05.2023 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява, че ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-28/15.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-28/15.05.2023 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 ...
Прочетете още...

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-27/11.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-27/11.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, ...
Прочетете още...