Форма за подаване на сигнали, жалби, предложения и други

    Пощенска кутия за сигнали, жалби, предложения

    Можете да подавате Вашите сигнали, жалби и предложения на следната електронна пощенска кутия:

    Или на портала на Национален съвет за антикорупционни политики към Комисия за превенция и противодействие на корупцията: