ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Мандат 2019-2023

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изборни длъжности 2019 г. -2023 г.

Кмет на кметство – Тодор Икономово Шинаси Исмаил Исмаил
Кмет на кметство – Браничево Сали Бейтулла Юсуф
Кмет на кметство – Климент Неджми Ибрям Халил
Кмет на кметство – Загориче Бейхан Ибрахим Сали
Кмет на кметство – Наум Гюрджан Ниязи Емин
Кмет на кметство – Тъкач Метин Ехлиман Халил
Кмет на кметство  – Лятно Ахмед Касим Динар
Кмет на кметство  – Долина Нурхан Мехмедов Ибрямов
Кмет на кметство – Дойранци Енвер Халил Хасан
Кмет на кметство  – Пристое Неджат Фикри Мустафа
Кмет на кметство – Гусла Нихат Мехмед Осман
Кмет на кметство  – Средковец Рефат Бахри Ахмед
Кмет на кметство – Сини вир Билял Хамид Селим

Мандат 2015-2019 – Общински съветници

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ