ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Регистър на декларации за съветници по Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Мандат 2023-2027

Кмет на кметство – Тодор Икономово Шинаси Исмаил
Кмет на кметство – Браничево Сали Юсуф
Кмет на кметство – Климент Неджми Халил
Кмет на кметство – Загориче Бейхан Сали
Кмет на кметство – Наум Гюрджан Емин
Кмет на кметство – Тъкач Метин Халил
Кмет на кметство  – Лятно Ахмед Динар
Кмет на кметство  – Долина Нурхан Ибрямов
Кмет на кметство – Дойранци Енвер Хасан
Кмет на кметство  – Пристое Неджат Мустафа
Кмет на кметство – Гусла Неджми Хасан
Кмет на кметство  – Средковец Джошкун Махмуд
Кмет на кметство – Сини вир Февзи Юсни

Мандат 2023-2027

Регистър на декларации -кметове по Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК

Мандат 2019-2023

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изборни длъжности 2019 г. -2023 г.

Кмет на кметство – Тодор Икономово Шинаси Исмаил
Кмет на кметство – Браничево Сали Юсуф
Кмет на кметство – Климент Неджми Халил
Кмет на кметство – Загориче Бейхан Сали
Кмет на кметство – Наум Гюрджан Емин
Кмет на кметство – Тъкач Метин Халил
Кмет на кметство  – Лятно Ахмед Динар
Кмет на кметство  – Долина Нурхан Ибрямов
Кмет на кметство – Дойранци Енвер Хасан
Кмет на кметство  – Пристое Неджат Мустафа
Кмет на кметство – Гусла Нихат Осман
Кмет на кметство  – Средковец Рефат Ахмед
Кмет на кметство – Сини вир Билял Селим

Мандат 2015-2019 – Общински съветници

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ