Обществена поръчка с премет-„Доставка на 31 броя терминални работни места за оборудването на два компютърни кабинета, по Национална програма \“ИКТ в училище\“”, за нуждите на СОУ „Георги Стойков Раковски“ , гр.Каолиново, ул.”Христо Ботев” №4

1. Публична покана

ОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

*Забележка – Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук