Здравеопазване

В системата здравеопазването в Общината след здравната реформа се оформи следната структура:

– създаден медицински център за обслужване на местното население от специалистите: акушер-гинеколог, интернист, хирург, уши-нос-гърло, невролог, очен лекар.

– поликлиника от ІV-V тип, 7 общопрактикуващи лекари и две свободни незаети практики – Лятно, Долина и втора практика в село Тодор Икономово.

– „Център за спешна и неотложна помощ“, който покрива и община Никола Козлево.

– 8 разкрити медицински кабинети към училищата, които се обслужват от медицински сестри.

Населението на Общината се обслужва от трима лекари стоматолози в селата Тодор Икономово, Браничево, Климент, което е крайно недостатъчно. Без реална стоматологична помощ е около 70 % от населението на Общината.