8-ми март – Международен ден на жената

Уважаеми дами, Приемете моите искрени пожелания по случай 8-ми март – Международен ден на жената! За мен е удоволствие да Ви поздравя с най-нежния и красив празник. Осми март е ...

Днес, 19 февруари 2024 година се отбелязват 151 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

Днес, 19 февруари 2024 година се отбелязват 151 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. В знак на уважение и преклонение пред живота и святото дело на човека, силата на духа и ...

Днес на 16.02.2024 г. се проведе редовно заседания на Общински съвет Каолиново, като на заседанието единодушно бе приет бюджета на община Каолиново за 2024 г.

Днес на 16.02.2024 г. се проведе редовно заседания на Общински съвет Каолиново, като на заседанието единодушно бе приет бюджета на община Каолиново за 2024 г. Общият размер на бюджета  за ...

О Б Я В А

О Б Я В А Ръководството на Община Каолиново Ви уведомява, че на 26.01.2024 г. по проект „Здравеопазване за всички“ ще се проведат безплатни профилактични кръвни изследвания - пълна ...

Честит 8-ми декември !

Честит 8-ми декември ! Скъпи студенти, Приемете моите най-искрени поздравления по случай Студентския празник – 8-ми декември! От сърце Ви желая нестихваща жажда за познание, целеустременост и гордост от ...

Благодаря Ви, че за шести път ми гласувахте доверие и избрахте да бъда кмет на община Каолиново

Уважаеми жители на община Каолиново. Благодаря Ви, че за шести път ми гласувахте доверие и избрахте да бъда кмет на община Каолиново. Благодаря Ви за безрезервната подкрепа. Успяхме обединени да ...

На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“ , по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода ...

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване! Скъпи първокласници, Честит първи учебен ден! Изключителен ден, ...