На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“ , по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода ...

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване! Скъпи първокласници, Честит първи учебен ден! Изключителен ден, ...

Община Каолиново спечели проект „Бъдеще за децата в община Каолиново“ по Програма за развитие на човешките ресурси по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” на стойност 391 160.04 лeва

.  Проектът ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено ...

Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов е на официално посещение в Република Турция, община Сакария.

Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов е на официално посещение в Република Турция, община Сакария ...

Генералният консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел осъществи прощална визита днес при кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов

Генералният консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел осъществи прощална визита днес при кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов. По време на посещението си изказа благодарността си ...

На 22 юни 2023 г. в на стадиона в село Браничево, се проведе годишен спортен ученически турнир „Зелена енергия“, включващ дисциплините футбол, народна топка, щафета и бягане на 100 м.

На 22 юни 2023 г. в на стадиона в село Браничево, се проведе годишен спортен ученически турнир „Зелена енергия“, включващ дисциплините футбол, народна топка, щафета и бягане на 100 м ...

Господин Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, заедно с ръководния си състав посрещна Генералния консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел и нейния екип.

Господин Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, заедно с ръководния си състав посрещна Генералния консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел и нейния екип. На срещата присъстваха ...

Община Каолиново и средно училище „Г. С. Раковски“ в града изпратиха абитуриентите от Випуск`2023 г. За пореден път хубавата церемония по успешното завършване на средното образование на учениците се проведе в ритуалната зала на общината.

Община Каолиново и средно училище "Г. С. Раковски" в града изпратиха абитуриентите от Випуск`2023 г. За пореден път хубавата церемония по успешното завършване на средното образование на учениците се проведе ...