Административни услуги Търговия,туризъм,транспорт

Код по административен регистър Наименование на услугата
1 2011 Определяне на място за спирка , която ще се използва от превозвач по международни автобусни линии
2 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
3 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
4 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
5 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане н атърговски крайпътен обект и пътни връзки към него
6 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
7 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
8 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмен стикер на автомобилите