Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация

Длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на информацията:
Фатме Сюлейманова Хасан – секретар на Община Каолиново
тел.: 05361 22 74, вътр. 128

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2023 г. Дата на качване на файл: 01.02.2024 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2022 г. Дата на качване на файл: 27.02.2023 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2021 г. Дата на качване на файл: 01.02.2022 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2020 г. Дата на качване на файл: 19.02.2021 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2019 г. Дата на качване на файл: 04.02.2020 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2018 г. Дата на качване на файл: 28.02.2019 г.

Дата на качване на файл: 02.04.2018 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Каолиново Дата на качване на файл: 02.04.2018 г.

Годишен отчет за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2017 г. Дата на качване на файл: 14.02.2018 г.

Информация за таксите за повторно ползване на информация Дата на качване на файл: 20.03.2017 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2016 г. Дата на качване на файл: 24.02.2017 г.

РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО Дата на качване на файл: 24.02.2017 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2015 г. Дата на качване на файл: 09.02.2016 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2014 г. Дата на качване на файл: 30.12.2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ Дата на качване на файл: 05.08.2012 г.