Програми в община Каолиново

„Укрепване на общинският капацитет“ по програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Каолиново изпълнява проект по BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“   Общ размер на средствата по проекта: 34 127 лева, от които 20 719,97 лв ...

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Днес 29.04.2020 г. се проведе информационна кампания за стартиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново” ” финансиран по целева програма „Топъл обяд у дома в условията ...