Изказване на мнение по проекти на нормативни актове, сигнали за корупция, незаконно строителство и др.

Адрес:

област Шумен,
Община Каолиново,  ПК:9960
пл. „Украйна“ № 4

Телефон:

телефон: +359 05361 2280

Електронна поща:

[email protected]