Изтеглете:

Устройствен правилник

Структура и численост на персонала в общинска администрация

Функции и организация на работата на общинската администрация

Органиграма

Заповед РД – 15/-64 гр.Каолиново , 22.02.2017 г. Относно: Утвърждаване на ежегодни цели за дейността на администрацията в Община Каолиново за 2017 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2017 година

Заповед РД – 15/-72 гр.Каолиново , 23.02.2016 г. Относно: Утвърждаване на ежегодни цели за дейността на администрацията в Община Каолиново за 2016 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2016 година

Заповед РД – 15/-26 гр.Каолиново , 05.02.2015 г. Относно: Утвърждаване на ежегодни цели за дейността на администрацията в Община Каолиново за 2015 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2015 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2014 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2013 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2012 година

Цели на Общинска администрация град Каолиново за 2011 година

Програма за управление на кмета на Община Каолиново за мандат 2015 – 2019 година

Годишен план за специализирано и професионално развитие на служителите на Община Каолиново за 2016 година