Архив на бюджети на общината

Информация по чл. 71 за разходите за определена категория пътници за 2023 г. -20.03.2024 г.

 

Тримесечен отчет към 31.03.2023 г. (rar) 04.08.2023 г.

 

Месечни отчети за 2023 година

Месечен отчет за месец декември 2023 г. (rar) 31.01.2024 г.

Месечен отчет за месец ноември 2023 г. (rar) 19.12.2023 г.

Месечен отчет за месец октомври 2023 г. (rar) 15.11.2023 г.

Месечен отчет за месец септември 2023 г. (rar) 16.10.2023 г.

Месечен отчет за месец август 2023 г. (rar) 21.09.2023 г.

Месечен отчет за месец юли 2023 г. (rar) 18.08.2023 г.

Месечен отчет за месец юни 2023 г. (rar) 19.07.2023 г.

Месечен отчет за месец май 2023 г. (rar) 13.06.2023 г.

Месечен отчет за месец април 2023 г. (rar) 23.05.2023 г.

Месечен отчет за месец март 2023 г. (rar) 03.05.2023 г.

Месечен отчет за месец февруари 2023 г. (rar) 17.03.2023 г.

Месечен отчет за месец януари 2023 г. (rar) 17.02.2023 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2022 г. (rar) 29.11.2022 г.

 

Месечни отчети за 2022 година

Месечен отчет за месец декември 2022 г. (rar)    06.02.2023 г.

Месечен отчет за месец ноември 2022 г. (rar)    14.12.2022 г.

Месечен отчет за месец октомври 2022 г. (rar)    29.11.2022 г.

Месечен отчет за месец септември 2022 г. (rar)    20.10.2022 г.

Месечен отчет за месец август 2022 г. (rar)    21.09.2022 г.

Месечен отчет за месец юли 2022 г. (rar)    29.08.2022 г.

Месечен отчет за месец юни 2022 г. (rar)    28.07.2022 г.

Месечен отчет за месец май 2022 г. (rar) 15.06.2022 г.

Месечен отчет за месец април 2022 г. (rar) 15.06.2022 г.

Месечен отчет за месец март 2022 г. (rar) 29.04.2022 г.

Месечен отчет за месец февруари 2022 г. (rar) 14.03.2022 г.

Месечен отчет за месец януари 2022 г. (rar) 14.03.2022 г.

 

Годишен финансов отчет на Община Каолиново за 2022 г. публикуван на 04.12.2023 г.

 1. Баланс на Община Каолиново за 2022 г. в хиляди лева ;
 2. Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2022 г.
 3. Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и чужди средства за 2022 г.
 4. Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2022 г.
 5. Обяснителна записка към отчета за КИБ на Община Каолиново за 2022 г.
 6. Одитен доклад на Сметна палата № 0100311323 за извършен финансов одит на КГФД на Община Каолиново за 2022 г.
 7. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каолиново за 2022 г.
 8. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Кохезионният и структурните фондове към Националният фонд за 2022 г.
 9. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ за 2022 г.
 10. Годишен отчет за други средства от ЕС за 2022 г.
 11. Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2022 г
 12. Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2022 г.

Бюджет на община Каолиново за 2021 година (RAR) Публикувано на 12.03.2021 г., размер 17.80 MB

Тримесечни отчети за 2021 година

Тримесечен отчет към 31.12.2021 г. (rar) 21.03.2022 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2021 г. (rar) 03.11.2021 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2021 г. (rar) 05.08.2021 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2021 г. (rar) 18.05.2021 г.

 

Месечни отчети за 2021 година

Месечен отчет за месец декември 2021 г. (rar) 14.03.2022 г

Месечен отчет за месец ноември 2021 г. (rar) 14.12.2021 г

Месечен отчет за месец октомври 2021 г. (rar) 14.12.2021 г

Месечен отчет за месец септември 2021 г. (rar) 19.10.2021 г

Месечен отчет за месец август 2021 г. (rar) 29.09.2021 г

Месечен отчет за месец юли 2021 г. (rar) 30.08.2021 г.

Месечен отчет за месец юни 2021 г. (rar) 29.07.2021 г.

Месечен отчет за месец май 2021 г. (rar) 15.06.2021 г.

Месечен отчет за месец април 2021 г. (rar) 19.05.2021 г.

Месечен отчет за месец март 2021 г. (rar) 16.04.2021 г.

Месечен отчет за месец февруари 2021 г. (rar) 16.04.2021 г.

Месечен отчет за месец януари 2021 г. (rar) 19.02.2021 г.

________________________________________________________________

Информация по чл. 71

_________________________________________________________________

Годишен финансов отчет на Община Каолиново за 2021 г.  дата на публикуване 10 .11.2022 г.

 1. Баланс на Община Каолиново за 2021 г. в хиляди лева ;
 2. Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2021 г.
 3. Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и чужди средства за 2021 г.
 4. Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2021 г.
 5. Обяснителна записка към отчета за КИБ на Община Каолиново за 2021 г.
 6. Одитен доклад на Сметна палата № 0100310722 за извършен финансов одит на КГФД на Община Каолиново за 2021 г.
 7. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каолиново за 2021 г.
 8. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Кохезионният и структурните фондове към Националният фонд за 2021 г.
 9. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ за 2021 г.
 10. Годишен отчет за други средства от ЕС за 2021 г.
 11. Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2021 г
 12. Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2021 г.

Бюджет на община Каолиново за 2020 година

20.02.2020 г., размер 16.00 MB

Тримсечни отчети за 2020 година

 

Тримесечен отчет към 30.09.2020 г.

11.12.2020 г

Тримесечен отчет към 30.06.2020 г.

18.08.2020 г

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.

18.08.2020 г

 

 

Месечни отчети за 2020 година

Месечен отчет за месец декември 2020 г. (rar)

22.01.2021 г.

Месечен отчет за месец ноември 2020 г. (rar)

12.01.2021 г.

Месечен отчет за месец октомври 2020 г. (rar)

10.12.2020 г.

Месечен отчет за месец септември 2020 г. (rar)

23.10.2020 г.

Месечен отчет за месец август 2020 г. (rar)

18.09.2020 г.

Месечен отчет за месец юли 2020 г. (rar)

18.08.2020 г.

Месечен отчет за месец юни 2020 г. (rar)

22.07.2020 г.

Месечен отчет за месец май 2020 г. (rar)

15.06.2020 г.

Месечен отчет за месец април 2020 г. (rar)

20.05.2020 г.

Месечен отчет за месец март 2020 г. (rar)

29.04.2020 г.

Месечен отчет за месец февруари 2020 г. (rar)

18.03.2020 г.

Месечен отчет за месец януари 2020 г. (rar)

20.02.2020 г.

____________________________________________________________

Годишен финансов отчет на Община Каолиново за 2020 г.

дата на публикуване 18.11.2021 г.

1. Баланс на Община Каолиново за 2020 г. ;
2. Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2020 г.
3. Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и чужди средства за 2020 г.
4. Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2020 г.
5. Обяснителна записка към отчета за КИБ на Община Каолиново за 2020 г.
6. Одитен доклад на Сметна палата № 0100311721 за извършен финансов отдит на КГФД на Община Каолиново за 2020 г.
7. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каолиново за 2020 г.
8. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Кохезионният и структурните фондове към Националният фонд за 2020 г.
9. Годишен отчет за средства от ЕС на бенефициентите на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ за 2020 г.
10. Годишен отчет за други средства от ЕС за 2020 г.
11. Годишен отчет за средствата по други международни програми
12. Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2020 г.
_________________________________________________________________________

Тримсечни отчети за 2019 година

Тримесечен отчет към 30.09.2019 г. Дата на качване на файл: 08.112019 г

Тримесечен отчет към 30.06.2019 г. Дата на качване на файл: 13.08.2019 г.

Тримесечен отчет към 31.01.2019 г. Дата на качване на файл: 24.06.2019 г.

Месечни отчети за 2019 година

Месечен отчет за месец декември 2019 г.  Дата на качване на файл: 11.02.2020

Месечен отчет за месец ноември 2019 г.  Дата на качване на файл: 03.01.2020 г.

Месечен отчет за месец октомври 2019 г.  Дата на качване на файл: 05.12.2019 г.

Месечен отчет за месец септември 2019 г. Дата на качване на файл: 08.11.2019 г.

Месечен отчет за месец август 2019 г.  Дата на качване на файл: 19.09.2019 г.

Месечен отчет за месец юли 2019 г.  Дата на качване на файл: 13.08.2019 г.

Месечен отчет за месец юни 2019 г.  Дата на качване на файл: 13.08.2019 г.

Месечен отчет за месец май 2019 г.  Дата на качване на файл: 24.06.2019 г.

Месечен отчет за месец април 2019 г.  Дата на качване на файл: 16.05.2019 г.

Месечен отчет за месец март 2019 г.  Дата на качване на файл: 13.05.2019 г.

Месечен отчет за месец февруари 2019 г.  Дата на качване на файл: 13.03.2019 г.

Месечен отчет за месец януари 2019 г.  Дата на качване на файл: 05.03.2019 г.

Бюджет на община Каолиново за 2019 година Дата на качване на файл: 13 февруари 2019, размер 11.00 MB

_________________________________________________________________

Годишен финансов отчет на Община Каолиново за 2019 г.

дата на публикуване 22.07.2020 г.

1.Баланс на Община Каолиново за 2019 г.

2.Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2019 г.

3.Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства за 2019 г.

4.Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2019 г.

5.Обяснителна  запискa към отчета за КИБ на Община Каолиново за 2019 г.

6.Одитен доклад на Сметна палата № 0100301920 за извършен финансов одит на КГФО на община Каолиново за 2019 г.

7.Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каолиново за 2019 г.

8.Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд  за 2019 г.

9.Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие  за 2019 г.

10.Годишен отчет за други средства от Европейския съюз за 2019 г.

11.Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2019 г.

12.Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2019 г.

09.10.2019 г. – Заверка на ГФО на община Каолиново за 2018 година
Баланс на Община Каолиново за 2018 г.
Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2018 г.
Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства за 2018 г.
Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2018 г.
Обяснителна  запискa към отчета за КСО на Община Каолиново за 2018 г.
Одитен доклад № 0100302819_000040 на резултатите от извършеният финансов одит за 2018 г. на Община Каолиново
Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2018 г. на Община Каолиново

Тримесечни отчети за 2018 година

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г. Дата на качване на файл: 01.11.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г. Дата на качване на файл:

Тримесечен отчет към 31.03.2018 г. Дата на качване на файл: 20.06.2018 г.

Месечни отчети за 2018 година

Месечен отчет за месец декември 2018 г. Дата на качване на файл: 13.02.2019г.

Месечен отчет за месец ноември 2018 г. Дата на качване на файл: 13.02.2019г.

Месечен отчет за месец октомври 2018 г. Дата на качване на файл: 03.01.2019г.

Месечен отчет за месец септември 2018 г. Дата на качване на файл: 01.11.2018г.

Месечен отчет за месец август 2018 г. Дата на качване на файл: 01.11.2018г.

Месечен отчет за месец юли 2018 г. Дата на качване на файл: 07.09.2018г.

Месечен отчет за месец юни 2018 г Дата на качване на файл: 07.09.2018г.

Месечен отчет за месец май 2018 г. Дата на качване на файл: 20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец април 2018 г. Дата на качване на файл: 20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец март 2018 г. Дата на качване на файл: 20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец февруари 2018 г. Дата на качване на файл: 12.03.2018 г.

Месечен отчет за месец януари 2018 г. Дата на качване на файл: 12.03.2018 г.

Бюджет на община Каолиново за 2018 година Дата на качване на файл: 13.02.2018, размер 7.00 MB

Годишен финансов отчет на община Каолиново за 2017 г. Дата на качване на файл: 05.11.2018 г .

Тримесечни отчети за 2017 година

Тримесечен отчет към 31.12.2017 г. Дата на качване на файл: 12.03.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2017 г. Дата на качване на файл: 28.11.2017 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2017 г. Дата на качване на файл: 30.08.2017 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2017 г. Дата на качване на файл: 04.05.2017 г.

Месечни отчети 2017 година

Месечни отчети за месец декември Дата на качване на файл: 08.02.2018 г.

Месечни отчети за месец ноември  Дата на качване на файл: 08.01.2018 г.

Месечни отчети за месец октомври  Дата на качване на файл: 28.11.2017 г.

Месечни отчети за месец септември  Дата на качване на файл: 19.10.2017 г.

Месечни отчети за месец август  Дата на качване на файл: 10.10.2017

Месечни отчети за месец юли Дата на качване на файл: 30.08.2017 г.

Месечни отчети за месец юни  Дата на качване на файл: 30.08.2017 г.

Месечни отчети за месец май  Дата на качване на файл: 13.06.2017 г.

Месечни отчети за месец април Дата на качване на файл: 29.05.2017 г.

Месечни отчети за месец март Дата на качване на файл: 04.05.2017 г.

Месечни отчети за месец  Февруари 

Месечни отчети за месец Януари 

Бюджет на община Каолиново за 2017 година  Дата на качване на файл: 09.02.2017, размер 7.00 MB

04.12.2017 г. Заверка на ГФО за 2016 година

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново

Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново към 31.12.2016 г.

Обяснителна  запискa към отчета за КСО на Община Каолиново към 31.12.2016 г.

Одитен доклад № 010031313817 на резултатите от извършеният финансов одит за 2016 г. на Община Каолиново

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2016 г. на Община Каолиново

Месечни отчети за 2016 година

Тримисечен отчет към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2016 г.

Баланс сборен към 31.12.2016 г. Дата на качване на файл: 29.06.2017 г.

 Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на община Каолиново Дата на качване на файл: 29.06.2017 г.

 Отчет за приходите и разходите за 2016 година Дата на качване на файл: 29.06.2017 г.

 Баланс в хиляди левове Дата на качване на файл: 29.06.2017 г.

Бюджет 2016

В изпълнение на изискванията на параграф 24 ал.1 от ЗДБ на РБ за 2013 година и т.34 от ДДС №12 / 18.12.2013 година се публикува одитния доклад и становището на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет и отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на община Каолиново

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на годишния финансов отчет на Община Каолиново за 2013 година

Одитен доклад 0500302414 за резултатите от извършен одит на Годишния финансов отчет на община Каолиново за 2013 година

Баланс на община Каолиново и обяснителна записка относно: Годишното счетоводно приключване за 2013 година на Община Каолиново

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 година

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 10

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 11

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 12

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 40

Отчет за касово изпълнение на бюджета набирателна сметка /чужди средства/ код 33

Отчет за касово изпълнение на бюджета Разплащателна агенция код 42

Отчет за касово изпълнение на бюджета Кохезионни и структурни фондове

Обяснителна записка към ГФО за 2013 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, ИБСФ и ИБСФ – КСФ_2011

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2011 година

ПОКАНА

 

С Ъ О Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96
BIC: DEMIBGSF
„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен