Общински план за развитие

Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на община Каолиново за периода 2014 -2017 г. Дата на качване на файл: 3.1.2018

Общински план за развитие Дата на качване на файл: 30.07.2014

Приложение 1 – Структура Дата на качване на файл: 30.07.2014

Приложение 2 – ИФТ Дата на качване на файл: 30.07.2014

Приложение 3 – Оценка на ОПР Дата на качване на файл: 30.07.2014

Приложение 4 – Индикатори Дата на качване на файл: 30.07.2014