Планове, Проекти, Стратегии

„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 , съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)“

  ОБЯВЛЕНИЕ От 21.09.2022 г. Община Каолиново стартира прием на заявления за включване в услугата „Топъл обяд“, която ще се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...
Прочетете още...

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в община Каолиново, като тя се реализира ...
Прочетете още...

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Каолиново”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01, ...
Прочетете още...

Патронажна грижа + в община Каолиново

Стартира Проект: № BG05M9OP001 - 6.002 – 0177 – C01 „Патронажна грижа + в Община Каолиново“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ...
Прочетете още...

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА КАОЛИНОВО С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ Нова социална услуга се създава в Община Каолиново от  01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи ...
Прочетете още...

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

_________________________________________________________________ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА / REACT EU Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия ...
Прочетете още...

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ  „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАОЛИНОВО” ФИНАНСИРАНА ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ...
Прочетете още...

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

_______________________________________________________  03.07.2020 г. Насоки на ЕС поради пандемията от COVID 19 ________________________________________________________ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” -------------------------------------------- ----------------------------------------- В Община Каолиново стартира „Патронажна грижа за възрастни хора и ...
Прочетете още...
Loading...
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish