Планове, Проекти, Стратегии

Проект „Грижа в дома в община Каолиново“

Проект „Грижа в дома в Община Каолиново На 04.01.2023 г., Община Каолиново подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0117-С01 „Грижа в ...
Прочетете още...

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г.

 С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО   НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г. І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  Общината е ...
Прочетете още...

„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 , съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)“

Дата на публикуване 20.12.2022 г.  Считано от 01.10.2022 г., стартира реализацията на Проект BG05SFPR003-1.001-0157-C01 „Топъл обяд в Община Каолиново”. На 19.12.2022 г., между Община Каолиново  и Управляващия орган на Програма ...
Прочетете още...

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в община Каолиново, като тя се реализира ...
Прочетете още...

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Каолиново”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01, ...
Прочетете още...

Патронажна грижа + в община Каолиново

Стартира Проект: № BG05M9OP001 - 6.002 – 0177 – C01 „Патронажна грижа + в Община Каолиново“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ...
Прочетете още...

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА КАОЛИНОВО С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ Нова социална услуга се създава в Община Каолиново от  01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи ...
Прочетете още...

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Програмата за топъл обяд в община Каолиново се удължава до 30 септември 2022 година До 30 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Каолиново. Проектът ...
Прочетете още...
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish