Планове, Проекти, Стратегии

Проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“

На 11.05.2023 г. бе сключен договор между Държавен фонд „Земеделие“ и община Каолиново за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, ...

Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект „Грижа в дома в община Каолиново“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“, съфинансирано ...

Обява за набиране на документи за персонал по проект „Грижа в дома в община Каолиново“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“ съфинансирано от Европейския ...

Покана за участие в информативно събитие по проект „Грижа в дома в община Каолиново“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“,  съфинансирано от Европейския ...

Стартира проект „Грижа в дома в община Каолиново“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“, съфинансирано от Европейския ...

„Укрепване на общинският капацитет“ по програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Каолиново изпълнява проект по BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“   Общ размер на средствата по проекта: 34 127 лева, от които 20 719,97 лв ...

Проект „Грижа в дома в община Каолиново“

Проект „Грижа в дома в Община Каолиново На 04.01.2023 г., Община Каолиново подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0117-С01 „Грижа в ...

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г.

 С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО   НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г. І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  Общината е ...