Изтеглете Проекти на нови нормативни актове:

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 19.04.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, първи етаж или на следния електронен адрес: [email protected] .

Дата: 19.04.2022 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново

Мотиви за изменение

_____________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 13.01.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

дата: 12.01.2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Back to Top
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish