Състав на Общински съвет

Избрани съветници – местни избори мандат 2019 г. – 2023 г.

1 Зия Насъф Назиф ПП „ДПС“
2 Рушид Хюсмен Ехлиман ПП „ДПС“
3 Орхан Исмет Ибрям
ПП „ДПС“
4 Ерхан Фахредин Сюлейман ПП „ДПС“
5 Сюлейман Мустафа Осман
ПП „ДПС“
6 Бейхан Фикри Мехмед ПП „ДПС“
7 Неджми Неджмидин Азис ПП „ДПС“
8 Сунай Ебазер Мехмед ПП „ДПС“
9 Хайредин Сабитов Сюлейманов ПП „ДПС“
10 Ахмед Рафиев Исмаилов
ПП „ДПС“
11 Бейзат Хабил Феим ПП „ДПС“
12 Илхан Хасанов Хюсеинов
ПП „ДПС“
13 Юксел Гюрсел Сами
ПП „ДПС“
14 Айхан Самиев Зайдов
ПП „ДПС“
15 Назми Ахмед Халид
ПП „ГЕРБ“
16 Тефик Али Хасан
ПП „ГЕРБ“
17 Ридван Алиев Шукриев
ПП „ГЕРБ“
18 Юксел Ахмедов Хасанов
ПП „ГЕРБ“
19 Илхан Сали Лятиф ПП „ГЕРБ“
20 Мехмедали Саами Мехмедали ПП „ГЕРБ“
21 Зия Юсуф Рушан
ПП „БСП“