Състав на Общински съвет

Избрани съветници – местни избори мандат 2023 г. – 2027 г.

1 Зия Назиф ПП „ДПС“
2 Орхан Ибрям ПП „ДПС“
3 Ерхан Сюлейман ПП „ДПС“
4 Сюлейман Осман ПП „ДПС“
5 Танер Исмаил ПП „ДПС“
6 Йозджан Тасин ПП „ДПС“
7 Сунай Мехмед ПП „ДПС“
8 Мехмед Рамисов ПП „ДПС“
9 Рушид Ехлиман ПП „ДПС“
10 Назиф Мюстеджеб ПП „ДПС“
11 Нихат Шабан ПП „ДПС“
12 Илхан Хюсеинов ПП „ДПС“
13 Осман Сабриев ПП „ДПС“
14 Юксел Сами ПП „ДПС“
15 Гюлвер Осман ПП „ДПС“
16 Халил Хюсеинов ПП „ДПС“
17 Юксел Сали ПП „ДПС“
18 Назми Халид ПП „ГЕРБ“
19 Мехмедали Мехмедали ПП „ГЕРБ“
20 Али Феим ПП „ГЕРБ“
21 Ибрям Шабан ПП „ГЕРБ“