Култура и традиции

Култура

В община Каолиново културната дейност е съсредоточена единствено в читалищата. Освен това се заключава в провеждане на периодични културни мероприятия от вида на празник на селището или Общината и някои концерти и театрални постановки. За съжаление това е твърде недостатъчно за културния живот на населението.

Читалища

В Общината има 13 читалища, които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.

ИЗТЕГЛЕТЕ:  Списък с народните читалища на територията на община Каолиново

Библиотеки

Към всичките читалища в селищната система функционират библиотеки с крайно недостатъчен и остарял библиотечен фонд., използван предимно от учениците в населените места .