Образование

Учебни заведения заведения на територията на община Каолиново

ОТНОСНО: Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции Дата на качване на файл: 17.07.2017 г.

Приложения:

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
4. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Образователната инфраструктура на община Каолиново носи всички характеристики на преходния период в реформата на средното образование в България. На територията на общината функционира 6 училища, от които едно СОУ и 5 ОУ.

Детски градини

Обучението на подрастващите се провежда в 16 целодневни детски градини, където са обхванати 457 деца. Обучението на децата е в ръцете на отлични педагози и много добра материална база.

Основни училища

  • „Йордан Йовков“ – с. Браничево
  • „Георги Раковски“ – с. Климент
  • „Н.Й.Вапцаров“ – с. Лятно
  • „Хр.Смирненски“ – с. Пристое
  • „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово

Средни училища

  • „Г.С.Раковски“ – гр. Каолиново