Днес 29.04.2020 г. се проведе информационна кампания за стартиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново” ” финансиран по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез  Агенция за социално подпомагане за предприемане на мерки за борба срещу разпространение на COVID-19.

Община Каолиново ще предоставя топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация в 16 населени места в общината. В рамките на 33 работни дни ще се осигури балансирано и здравословно хранене на общо 170 потребители.  Лицата, включени като потребители на услугата  ще получават приготвения и доставен топъл обяд у дома си. Услугата се предвижда да стартира от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Готовата храна ще се доставя от доставчик, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.

Основни дейности:

  • Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
  • Закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор.

Максимално допустимия брой потребители е от 170 души.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново


ЦЕЛЕВАПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каолиново уведомява заинтересованите страни, че Агенция за социално подпомагане ще финансира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ по проект  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Каолиново”   до 170 потребители. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители. Определен е обхватът на целевата група потребители, а именно:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.

В тази връзка, желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 05361/2210, вътр.127, на GSM 0892482812 или в съответните кметства в населените места в срок до 24 април 2020 г.

Община Каолиново ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребители.      Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.

Общинска администрация – Каолиново