На 21.12.2015 година в 14:00 часа в СКЦ гр.Нови Пазар- филиал Каолиново по инициатива на ЦОП гр. Нови Пазар, Общинска администрация гр. Каолиново и ДСП гр. Каолиново се организира коледно тържество за децата настанени в професионални приемни семейства на територията на Община  Никола Козлево и Община Каолиново. За децата бяха осигурени подаръци от кмета на Община Каолиново г-н Нида Ахмедов и лакомства от кмета на Община Никола Козлево г-н Ешреф Вели Реджеб.