С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен