Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Указ № 60 за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Заповед № И-01/2 гр.Каолиново, 01.02.2017 г. – Относно: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

Заповед № И-01/3 гр.Каолиново, 07.02.2017 г. – Относно: Определяне местата за обявяване и публикуване на избирателните списъщи на изборите за народни представители на 26 март 2017 година

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)ИЗБОРЕН РАЙОН № 30 – ШУМЕНСКИ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община Каолиново за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ЦИК – РЕШЕНИЕ № 4182-НС София, 01.02.2017 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017

ЦИК – РЕШЕНИЕ № 4183-НС София, 01.02.2017 ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

Образец (таблица) с предложения за СИК на територията на община Каолиново за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Заповед № И-01/5 гр.Каолиново, 28.02.2017 г. – Относно: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.1, чл.184-186 от Изборния кодекс

Заповед № И-01/-7 гр.Каолиново, 11.03.2017 г. – Относно: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Удостоверения на основание чл.263 ,ал.1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за издаване на лична карта.

Заповед № И-01/16 гр.Каолиново, 20.03.2017 г. – Относно: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г.