З А П О В Е Д № И-01/-15 град Каолиново, 20.05.2014 г. – Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ на 25.05.2014 г.

19.05.2014 г. – График за получаване на изборни книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ на 25.05.2014 г.

19.05.2014  г. – РИК Шумен РЕШЕНИЕ № 27 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане обученията на секционните комисии

14.05.2014 г. – Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)

30.04.2014 г. -Заповед № И-01/-5 от 30.04.2014 година за образуване на ПСИК

11.04.2014 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I а гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

11.04.2014 г. – ПОКАНА за провеждане на консултации за съставите на СИК и подвижна СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година.

ЗАПОВЕД № И-01/-3 от 08.04.2014 година – Места за обявяване и публикуване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година.

З А П О В Е Д № И-01/-1 град Каолиново, 18.03.2014 г. – Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка за предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

З А П О В Е Д № И-01/-2 град Каолиново, 24.03.2014 г. – Образуване на избирателни секции на територията на община     Каолиново