В изпълнение на проект № 431-2-03-23 от 18.09.2008 г., „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Каолиново и Никола Козлево”, договор № РД 50-207 от 03.06.2009 година, изпълняван от община Каолиново в партньорство с община Никола Козлево, СНЦ „Протегни ръка“ град Каолиново и „Фантастико” ЕООД село Никола Козлево ще се проведе събрание за учредяване на на сдружение „Местна инициативна група Каолиново – Никола Козлево”,

Събранието ще се проведе на 13 февруари 2010 г. в град Каолиново, област Шумен, сградата на Общинска администрация, пл. Украйна № 5, ет. 2, офис на МИГ.

Покана за участие

Заявление за участие