Обучение за преброители и контрольори  се проведе в Община Каолиново във връзка провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд  през 2021 г.

Днес 25.08.2021 г. в съответствие с въведените основни противоепидемичните  мерки в страната всички преброители и контрольори преминаха задължително еднодневно обучение, на което им бе разяснена преброителната карта, времето, в което могат да посещават домакинствата, как да реагират в различни ситуации, как да предпазват себе си и гражданите от COVID-19.

Обучението се проведе от г-жа Светла Кръстева – Началник отдел „Статистически изследвания – Шумен“ и Мирослав Малчев – Главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Всеки преброител и контрольор ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна. Това означава, че той няма право да споделя с никого индивидуална информация. Санкциите за подобни нарушения по закон могат да бъдат от 2 000 до 6 000 лева. Всички преминаха проверка за чисто съдебно минало.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 до 20.00 ч., включително в събота и неделя. Те ще се легитимират със специално издадена от НСИ служебна карта. Гражданите ще могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ.

От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще имат възможност да направят предварителен обход на преброителните си участъци. Контрольорите ще следят работата и ще подпомагат по няколко преброители.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната са разделени на преброителни участъци, като всеки съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това са предвидени по 0.80 лева.