Успешно приключени проекти в община Каолиново: Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“ и Проект „Реконструкция на улици в населените места в община Каолиново“

Основната цел на проектите е реконструкция на улици в населените места на община Каолиново, с което се подобри естетизацията им, осигури се безопасност на преминаване и пребиваване и са създадени реални предпоставки за намаляване на запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа. Преустанови се процеса на разрушаването им и се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води.

Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“ включва следните подобекти:

„Реконструкция на ул. „Мир“ кв. Кус, град Каолиново“;

„Реконструкция на ул. „Панайот Волов“ в село Долина“;

„Реконструкция на ул. „Здравец“ кв. Кус, град Каолиново“;

„Реконструкция на ул. „Дружба“ в кв. Кус, град Каолиново“;

„Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ в кв. Кус, град Каолиново“;

„Реконструкция на ул. „Чапаев“ от км 0+000 до км 0+180 в  село Средковец“

Проект „Реконструкция на улици в населените места в община Каолиново включва следните подобекти:

„Реконструкция на ул. „Иван Вазов“ в с. Климент“;

„Реконструкция на ул. „Добри Чинтулов“ в с. Лятно“;

„Реконструкция на ул. „Албена“ в с. Пристое“;

„Реконструкция на ул. „Чайка“ в с. Гусла“;

„Реконструкция на ул. „Дружба“ в с. Средковец“;

„Реконструкция на ул. „Аврора“ в с. Браничево“;

„Реконструкция на ул. „Тича“ в гр. Каолиново“;

„Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Т. Икономово“

 

 

 

Реконструкция на ул. „Аврора“ в с. Браничево

 

Реконструкция на ул. „Чайка“ в с. Гусла

Реконструкция на ул. „Тича“ в гр. Каолиново

 

Реконструкция на ул. „Добри Чинтулов“ в с. Лятно

 

Реконструкция на ул. „Албена“ в с. Пристое

   

Реконструкция на ул. „Дружба“ в с. Средковец

Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Т. Икономово